Thema: Wmo

Overzicht hebben en houden in de Wmo

Beleid op basis van data

De Wmo was de eerste decentralisatie naar gemeenten toe en is in 2015 uitgebreid. De stijgende zorgvraag, het scheiden van wonen en zorg en de vergrijzende populatie zorgt ervoor dat gemeenten grip moeten krijgen op de Wmo. Het doel is om de zorg op de langere termijn beschikbaar te houden voor diegene die dat nodig hebben. Als gemeente moet je dan ook iets kunnen zeggen over de nut en noodzaak van de gevraagde en ingezette zorg en de kwaliteit van de zorg. Daarnaast is het ook belangrijk dat de zorggelden doelmatig en rechtmatig besteed zijn. Door data te gebruiken als instrument, is het mogelijk om grip te krijgen en te houden. Maar ook om koers te kunnen bepalen voor beleid en (inkoop)strategie. Hoe kan je data inzetten en gebruiken om dit allemaal te bereiken?

Onze adviseurs kunnen jou hierbij helpen. Wij kijken niet alleen naar de data, maar wij weten dit ook in het grotere geheel te plaatsen. Onze (landelijke) brede domeinkennis zorgt ervoor dat wij integraal en breed kunnen adviseren en de dwarsverbanden kunnen leggen met andere beleidsvelden. Zo maken wij van 1+1 =3.

Wat levert het op?

Klopt het wat ik zie? Klopt het wat ik ervaar? En hoe kan ik dit positief ombuigen? Welke keuzes zorgen ervoor dat ik bereik wat ik wil bereiken? En zijn de doelen die ik stel wel reëel en haalbaar? Wij kunnen jullie helpen om de opgedane (beleids)ervaring en kennis te duiden, dit in een groter perspectief te plaatsen en een doorkijk te bieden. Wat kan je of moet je gaan doen om je visie te behalen? Een dashboard zou hierbij kunnen helpen. Het slim verbinden van allerlei data op ander beleidsvelden en het opstellen van adviesrapportages, kunnen hierbij helpend zijn. Wij helpen jullie om tot (strategisch) kloppende keuzes te komen gebaseerd op feiten.

Overzicht op data in het hier en nu en een doorkijk naar de toekomst
De data voor iedereen toegankelijk en begrijpelijk
De benodigde zorg op langere termijn beschikbaar voor kwetsbare inwoners
Pro-actief vooraf in plaats van reactief achteraf
Door de integrale interne kennis bij onze adviseurs, adviseren wij ook integraal

Iets voor uw gemeente?

Heeft jouw gemeente interesse in een datagedreven aanpak voor Wmo? Wij komen graag in contact. Plan een adviesgesprek in of download onze whitepaper voor meer informatie.

Rechtstreeks contact met één van onze adviseurs op dit thema kan ook. Neem contact op met Inez van de Wiel, inez.vandewiel@vandamoosterbaan.nl of 06 34 06 76 67.

Wij hebben dit onderzoek o.a. uitgevoerd voor:

cropped shot of thoughtful businessman reading business paper at office

Download de Whitepaper

Vul hieronder je contact gegevens in

New business day is coming and I am ready for it

Plan een advies gesprek

Vul hieronder je contact gegevens in

Kan jij onze online misdaad game oplossen?

Er is een misdaad gepleegd. Vannacht op de Erasmusbrug. Geen enkel spoor van de dader. Ben jij in staat om op basis van deze data deze misdaad op te lossen?