Ondermijnende criminaliteit is bij veel gemeenten een steeds vaker terugkerend thema geworden – een groot maatschappelijk probleem. In toenemende mate worden legale manieren gezocht om illegale business te bewerkstelligen – zoals horeca ondernemingen en bedrijfspanden die gebruikt worden om geld wit te wassen, huizen die worden gebruikt als wietplantage en het huisvesten van illegalen (mensen zonder verblijfsvergunning).

Voor veel gemeenten is de gestructureerde aanpak van deze ondermijnende criminaliteit een uitdaging. Vaak is er onvoldoende capaciteit en geld beschikbaar. Daarnaast is het inhoudelijk een lastig onderwerp; de problematiek is complex en heeft een relatie met een grote hoeveelheid werkgebieden. Bovendien kunnen bij de aanpak verschillende partijen betrokken zijn, zoals de politie en het RIEC, wat het inrichten van een werkproces nog lastiger maakt.

Oplossingen

De adviseurs van Van Dam & Oosterbaan helpen bij de inrichting en implementatie van een werkproces ondermijning. We maken, samen met onze partner Veelzijdig Veilig, een implementatieplan en zorgen voor borging in de organisatie.

We pakken het proces op van kop tot staart; vanaf de binnenkomst van een signaal (bijvoorbeeld een bericht van een inwoner) tot het oppakken, opvolgen en rapporteren. We geven concreet advies over hoe het proces binnen jouw gemeente het best vormgegeven kan worden, zoals onder andere:

Ook kijken we naar de samenwerking met (keten)partners; wordt een BOA langs gestuurd, moet er worden afgestemd met de politie, moeten andere afdelingen in stelling worden gebracht? Ons implementatieplan geeft hier handvatten voor.

Daarbij gaan we uit van een datagedreven insteek van het werkproces. Implementeren van onze signaleringstool helpt de juiste beslissingen te nemen en vast te leggen. Alle stappen in dit werkproces zijn gekoppeld aan een privacy protocol – wat mag je wanneer raadplegen, wat mag je delen. Dit protocol is gebaseerd op het model privacy protocol binnengemeentelijke gegevensdeling die de VNG beschikbaar heeft gesteld.

Het resultaat?

Contact

Meer weten over de mogelijkheden? Neem contact op met Claasje Beyen: claasje.beyen@vandamoosterbaan.nl Telefoon 06-1844056

Gerelateerd