Advies & Onderzoek

In een notendop

Vanuit Van Dam & Oosterbaan voeren wij adviesopdrachten uit, doen wij onderzoek en detacheren wij. We voeren verschillende vormen van onderzoeken uit, afhankelijk van de onderzoeksvraag. Dit varieert van beleidsonderzoek en beleidsevaluaties tot sociaalwetenschappelijk onderzoek. We voeren adviesopdrachten en projecten op het gebied van uitvoering, beleid en strategie.

Thema’s

Wij hebben inhoudelijke domeinkennis op de volgende thema’s:

Datagedreven werken

Met behulp van data helpen wij organisaties om weloverwogen besluiten te nemen. Op basis van gedegen informatie en juist in combinatie met onderbuikgevoel. In ons advies is de strategie van de organisatie leidend. We kijken niet alleen naar de technologie, maar ook naar de doelstellingen, de organisatie en het proces. Onze adviseurs hebben zowel inhoudelijk verstand van zaken als kennis van de laatste ontwikkelingen op het gebied van techniek, data–analyse en data–science. Dat maakt ons dé sparringpartner tussen Beleid & IT. Wat zijn de eerste stappen om een datagedreven organisatie te worden? Met behulp van een pilot, 0-meting of implementatieplan ondersteunen we organisaties om een (nog meer) datagedreven organisatie te worden.

Werkwijze

Van Dam & Oosterbaan adviseert op basis van een beproefde aanpak. We beginnen elke samenwerking met een persoonlijk gesprek. In dit gesprek worden de uitdagingen in jouw organisatie besproken. Daarnaast spreken we met alle relevante partijen om verwachtingen en doelstellingen te verbinden. In korte tijd houden we interviews, workshops en inspiratiesessies om de situatie te doorgronden en doelen te bepalen. Daarna bepalen we de strategie en stellen we een projectplan op.  

Data cruciaal bij grip op zorgkosten

Gemeenten kampen met grote tekorten op de Jeugdzorg en Wmo en nemen tal van maatregelen om de kosten in de hand te houden. Vanuit onze ervaringen bij verschillende gemeenten, hebben wij deze beheersmaatregelen gebundeld tot één duidelijk overzicht. Niet alle oplossingen zijn echter voor alle gemeenten bruikbaar. Dit blijft maatwerk. Gedegen informatie over de eigen situatie is dan ook cruciaal. Dat is waar wij voor u van betekenis kunnen zijn.

Wij adviseren organisaties met het (verder) op orde brengen van de informatiehuishouding. Wij analyseren datastromen en stellen data-analyses op. We passen data-science technieken toe om op wijkniveau prognoses op te stellen in wonen, zorg en leefbaarheid.

Wij brengen data op orde, inventariseren informatiebehoeften op operationeel, tactisch en strategisch niveau en vertalen deze behoeften in dashboards & monitors. Wij krijgen de juiste data op tafel en maken de vertaalslag van data naar informatie. We stellen verdiepende analyses op, geven duiding aan cijfers en formuleren samen met Beleid & IT antwoorden op vragen:

Wij onderscheiden ons door én inhoudelijke kennis te hebben én IT expertise. Hierdoor denken we mee in de concretisering van de informatiebehoefte vanuit uitvoering, beleid en management én in de technische ontwikkeling van registratiesystemen, monitoring en dashboarding. Bovendien maken wij processen efficiënter met een eenvoudige, nuchtere en pragmatische aanpak.

Sturingsinformatie

We brengen de informatiehuishouding van uw organisatie op orde zodat u gebruik kunt maken van snelle en gedetailleerde sturingsinformatie. Met een gedegen datagedreven onderzoek kunnen we de effectiviteit van uw beleidsmaatregel vaststellen.

Beleidsevaluaties

Met behulp van datagedreven onderzoek helpen we uw organisatie om vast te stellen of beleid het gewenste effect heeft.

Pilot-onderzoek: het op kleine schaal uittesten van beleid

Door middel van pilot-onderzoek kan beleid eerst op kleinere schaal worden uitgetest en vastgesteld, alvorens u dit breed uit zet. U krijgt op een eenvoudige manier inzicht in de werking van nieuw beleid.

Onderzoek

Onze professionals hebben een achtergrond in onder andere Sociologie, Zorgmanagement, Bestuurskunde en Economie. Wij doen rekenkameronderzoeken, effectmonitoring, bekostigingsonderzoeken, kostprijsonderzoeken en onderzoeken naar maatschappelijk resultaat/outcome. Lees hier meer over onze onderzoeken.

Tijdelijke inzet van expertise

Wij vervullen binnen onze thema’s de volgende rollen: Data-Analist, Informatieanalist, Beleidsanalist, Beleidsmedewerker, Projectleider, Projectmedewerker en Onderzoeker.

Werving & Selectie

Het is lastig om professionals binnen je organisatie te krijgen die als sparringpartner kunnen optreden tussen verschillende afdelingen. Denk aan de rol van kennismakelaar tussen Beleid & IT. Klassieke functies als beleidsmedewerker of applicatiebeheerder verdampen en ontwikkelen zich door als beleidsanalist. De beleidsmedewerker kan heel goed beleid opstellen en de applicatiebeheerder kan heel goed technische werkzaamheden verrichten. Echter spreken ze elkaars taal niet wat betekent dat de beleidsmedewerker de informatiebehoefte niet goed kan uitleggen aan de IT’er en de IT’er niet goed de informatiebehoefte technisch kan vertalen in een data-analyse, rapportage of dashboard.

Kom met ons in contact

Wil je meer weten over onze diensten op het gebied van Advies & Onderzoek? Neem dan contact op met Peter Frans Oosterbaan voor meer informatie. Peter Frans is Directeur bij Van Dam & Oosterbaan en is te bereiken via: peterfrans@vandamoosterbaan.nl of 085 – 112 4371.