Diensten

Wij adviseren organisaties met het (verder) op orde brengen van de informatiehuishouding. Wij analyseren datastromen en stellen Data-Analyses op. We passen Data-Science technieken toe om op wijkniveau prognoses op te stellen in wonen, zorg en leefbaarheid.

Wij brengen data op orde, inventariseren informatiebehoeften op operationeel, tactisch en strategisch niveau en vertalen deze behoeften in dashboards & monitors. Wij krijgen de juiste data op tafel en maken de vertaalslag van data naar informatie. We stellen verdiepende analyses op, geven duiding aan cijfers en formuleren samen met Beleid & IT antwoorden op vragen:

Wij onderscheiden ons door én inhoudelijke kennis te hebben én IT expertise. Hierdoor denken we mee in de concretisering van de informatiebehoefte vanuit uitvoering, beleid en management én in de technische ontwikkeling van registratiesystemen, monitoring en dashboarding. Bovendien maken wij processen efficiënter met een eenvoudige, nuchtere en pragmatische aanpak.

Advies & Onderzoek

Wij adviseren organisaties met het (verder) op orde brengen van de informatiehuishouding. Wij analyseren datastromen en stellen Data-Analyses op. We passen Data-Science technieken toe om op wijkniveau prognoses op te stellen in zorggebruik en leefbaarheid. Klik hier voor praktijkcases en voorbeeldoplossingen.

Business Intelligence

Wij werken met: Power BI, iNzicht, VDO-monitor, Tableau, Excel, Access, SPSS, Pyhton, R.

Beheer & Schaal

Wij vervullen alle rollen binnen informatiemanagement zoals: Data-Analist, Informatieanalist, Informatiemanager, Beleidsanalist, Informatieregisseur, Business-Analist, Projectleider ICT en Adviseur Informatievoorziening.

Trainingen

Wij bieden trainingen aan op het gebied van data-analyse en Informatiemanagement. De trainingen zijn er op gericht om professionals kennis en kunde over te brengen. De trainingen zijn samengesteld op basis van business-cases uit de praktijk. Klik hier voor een overzicht van onze trainingen.