Werken tijdens de Corona-lockdown; toezicht, maar dan anders!

Tijdens de eerste Corona-lockdown vanaf maart 2020 moesten veel organisaties plots hun werkzaamheden Coronaproof uitvoeren: zoveel mogelijk mensen thuis, en zo min mogelijk contact!

Maar wat doe je dan als het doel van je organisatie is om intensief toezicht te houden? De Omgevingsdienst Midden-en West Brabant (OMWB) is hier tijdens de eerste lockdown slim mee omgegaan.

Een omgevingsdienst zorgt, in opdracht van gemeenten en provincies, voor vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van milieu.

In deze blog vertellen wij, Niels van Dijk en Hannah Kroes je er meer over. Wij zijn via Van Dam & Oosterbaan gedetacheerd bij de OMWB, waar we samen met medewerkers van de OMWB het inrichtingenbestand beheren. Vanuit Van Dam & Oosterbaan hebben wij al vaker gewerkt met grote databronnen en datakwaliteitsproblemen waardoor deze opdracht mooi aansluit bij de ervaringen die wij eerder hebben opgedaan.

In het inrichtingenbestand staat alle locaties (vaak bedrijven) waarop milieu relevante activiteiten worden uitgevoerd. Zo’n locatie wordt een inrichting genoemd.

Vanwege het Coronavirus was het tijdens de eerste lockdown niet meer mogelijk om regulier toezicht te houden. Dit zorgde ervoor dat het toezicht volledig stil kwam te liggen. De OMWB wilde deze tijd echter wel goed benutten. Daarom is er voor gekozen om op grote schaal gevelonderzoeken te gaan uitvoeren.

Tijdens een gevelonderzoek kijkt een toezichthouder op een afstandje naar een inrichting, zonder naar binnen te gaan, of contact op te nemen met de eigenaar van de inrichting. Dit gebeurt bij regulier toezicht wel.

Vanwege de enorme hoeveelheid inrichtingen waar een Omgevingsdienst mee te maken heeft (bij de OMWB zitten er 35.000 inrichtingen in het inrichtingenbestand!), is het niet mogelijk om elk jaar bij elke inrichting toezicht te houden. Het inrichtingenbestand is dus nooit 100% actueel. Omdat de OMWB volgend jaar overstapt naar een nieuwe applicatie waarin het inrichtingenbestand wordt bijgehouden, was er de wens om het bestand zo veel mogelijk te actualiseren. Onder andere het uitvoeren van gevelonderzoeken is een nuttige bijdrage om deze wens uit te voeren. Toezichthouders kunnen zo in korte tijd veel inrichtingen onderzoeken en komen daarbij ook nieuwe relevante inrichtingen tegen. Dit leidt weer tot een mooie aanvulling voor het inrichtingenbestand en dit levert ook een mooie bijdrage aan het beleidspunt van de OMWB waarin datagedreven werken centraal staat.

Deze gevelonderzoeken zijn in april en mei 2020 uitgevoerd. In overleg met de deelnemende gemeenten is er gekeken op welke locaties gefocust moest worden. De toezichthouders zijn deze locaties nagelopen en hebben hun constateringen doorgegeven aan de beheerders van het inrichtingenbestand. Deze wijzigingen zijn vervolgens waar mogelijk hierin verwerkt. Na afloop van deze gevelonderzoeken is een evaluatie uitgevoerd: Hoe vaak kon een constatering verwerkt worden? Hoe vaak bleek er toch meer onderzoek nodig te zijn voordat een wijziging in het inrichtingenbestand verwerkt kan worden?

En? Wat waren hieruit de conclusies? Uit de evaluatie bleek dat er veel waardevolle informatie is gehaald uit deze gevelonderzoeken. Echter, in veel gevallen bleek de informatie niet compleet genoeg waardoor deze nog niet verwerkt is in het inrichtingenbestand. Hiervoor worden nog extra controles gedaan om de data aan te vullen. De OMWB is nu druk bezig met het onderzoeken van andere manieren om gevelonderzoeken uit te voeren, bijvoorbeeld door deze te verwerken in het reguliere toezicht.

Al met al, is dit een mooi voorbeeld van hoe een uit noodzaak geboren activiteit een nuttige bijdrage heeft geleverd aan datakwaliteitsvraagstukken.

Deel via
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Kan jij onze online misdaad game oplossen?

Er is een misdaad gepleegd. Vannacht op de Erasmusbrug. Geen enkel spoor van de dader. Ben jij in staat om op basis van deze data deze misdaad op te lossen?