Whitepaper: Beheersmaatregelen Jeugdhulp & Wmo

 

Sinds de decentralisaties in 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de Jeugdwet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet. Het doel van deze decentralisaties is om de zorg dichter bij de burger te brengen; om op deze wijze hulpvragen eerder te kunnen opvangen en om kosten te besparen door efficiënter te werken. Nu blijkt echter dat gemeenten grote problemen hebben met het in bedwang houden van de zorgkosten.

Wat behandelen we in de whitepaper?

Dit whitepaper geeft een overzicht van beheersmaatregelen die gemeenten kunnen inzetten om meer zicht te krijgen op de zorguitgaven en om op deze uitgaven te kunnen besparen. Er is daarbij gekozen om te focussen op beheersmaatregelen binnen de domeinen Jeugd en Wmo. In een andere versie die Van Dam & Oosterbaan aan het ontwikkelen is kijken we eveneens naar beheersmaatregelen die onder andere betrekking hebben op: samenwerking met ketenpartners zoals welzijnsorganisaties en integrale samenwerking binnen het Sociaal Domein te weten Armoede & Schuldhulpverlening, Onderwijs en Participatie. Omdat er binnen de domeinen Jeugd en Wmo nog genoeg winst te behalen is hebben we voor deze bundel hier de focus op gelegd. De versie van deze bundel is februari 2020. Deze bundel zal continu worden doorontwikkeld met nieuwe inzichten en ervaringen.

Meer weten?

Wil je meer weten? Download de whitepaper of neem contact op met Peter Frans Oosterbaan voor een afspraak. Peter Frans is Sr. adviseur bij Van Dam & Oosterbaan en is te bereiken via peterfrans@vandamoosterbaan.nl of 06-28735345.

 

Deel via
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Kan jij onze online misdaad game oplossen?

Er is een misdaad gepleegd. Vannacht op de Erasmusbrug. Geen enkel spoor van de dader. Ben jij in staat om op basis van deze data deze misdaad op te lossen?