Whitepaper: De relatie tussen onderwijs en jeugd in beeld

 

Wat behandelen we in deze whitepaper?

In deze whitepaper lees je meer over de uitdagingen in het onderwijs en de jeugdhulp. In beide werkvelden wordt gestreefd naar het zo optimaal mogelijk ondersteunen van onze jeugdigen. Echter gebeurt dit wel vaak door te kijken door hun eigen ‘bril’; de ‘bril’ van het onderwijs en de ‘bril’ van de jeugdhulp. Daar waar het gaat om dezelfde doelgroep.

Eén gezamenlijk bril

Data-analyse kan een oplossing bieden in het samenbrengen van het onderwijs en de jeugdhulp om de jeugdigen in ons land een zo optimaal mogelijke kans te bieden om zich te ontwikkelen. Door de, in een gemeente/regio, reeds beschikbare data over onderwijs en jeugdhulp aan elkaar te koppelen, ontstaat er een gezamenlijk ‘bril’.

De verschillende stappen

In zes hoofdstukken nemen we je mee in de gezamenlijke uitdagingen die er ondervonden worden in het werkveld van (passend) onderwijs en jeugdhulp. Vervolgens geven we je onze visie op de samenhang tussen deze twee werkvelden en hoe data-analyse ons kan helpen om de ervaren uitdagingen binnen (passend) onderwijs en jeugdhulp te gaan bekijken vanuit een gezamenlijk perspectief. We lichten dit toe aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden. Tevens bespreken we de belangrijkste aandachtspunten in het kader van privacy en het gebruik van een PIA (Privacy Impact Assessment) om je hierin te ondersteunen.

Maatwerk in je beleid

De informatie die vrijkomt door het koppelen en vervolgens analyseren van jeugdhulp- en onderwijs-data is uiteraard niet het doel, maar slechts het middel. Het middel om te komen tot voor de praktijk nieuwe inzichten en deze te gebruiken voor het opstellen, implementeren, monitoren en bijstellen van vernieuwend beleid. Beleid wat leidt tot het zo optimaal mogelijk inzetten van de beschikbare middelen om onze jeugdigen, daar waar nodig, zo goed mogelijk te ondersteunen.

Meer weten?

Wil je meer weten? Neem dan contact op met Kim Oude Egberink voor een afspraak. Kim is adviseur bij Van Dam & Oosterbaan en is te bereiken via kim.oudeegberink@vandamoosterbaan.nl of 06-48064820.

 

Deel via
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Kan jij onze online misdaad game oplossen?

Er is een misdaad gepleegd. Vannacht op de Erasmusbrug. Geen enkel spoor van de dader. Ben jij in staat om op basis van deze data deze misdaad op te lossen?