Whitepaper: Impactanalyse MOBW

 

Wat behandelen we in dit whitepaper?

We beschrijven in dit whitepaper wat een impactanalyse is en wat de toegevoegde waarde is van dit hulpmiddel. Vervolgens wordt de inhoud van de impactanalyse uitgelegd, waarbij we de verschillende onderdelen noemen die in een impactanalyse aan de orde moeten komen. Tot slot beschrijven we stapsgewijs het hele proces van de impactanalyse.

Waarom een impactanalyse?

Een impactanalyse is een analyse van de consequenties die gepaard gaan met een verandering. De regio en de gemeenten hebben keuzes te maken in het moment en de manier waarop de taken MOBW worden overgenomen. We geven aan hoe de impactanalyse kan helpen om uw gemeente of regio tot een goed onderbouwde keuze te kunnen maken.

Inhoud van een impactanalyse

Het overnemen van de taken Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen heeft gevolgen op verschillende onderdelen van de gemeentelijke organisatie of de regio.  De volgende onderdelen brengen we met de impactanalyse in kaart: Inkoop, toegang/sociale teams, financiële gevolgen, juridische gevolgen, informatiebeheer, bedrijfsvoering, herstelvoorzieningen, inhoudelijke onderdelen zoals: huisvesting, ambulante begeleiding en behandeling, participatie, persoonlijke ontwikkeling, preventie en signalering, ondersteuning en integratie in de wijk, inkomen en schuldhulpverlening.

Uitvoering van de impactanalyse

Hoe we de onderdelen van de impactanalyse in kaart te kunnen brengen, zullen we een aantal stappen moeten zetten:

  1. Het in kaart brengen van de huidige situatie en reeds gezette stappen;
  2. Verzamelen en analyseren van data over vraag en aanbod, wachttijden, wachtlijsten en kosten;
  3. Inventarisatie van de huidige uitvoering van taken: aanpak, werkwijze, (administratieve) organisatie, personele invulling en financiering;
  4. Afstemmen over de mogelijkheden tot overname van taken op lokaal niveau;
  5. Het bundelen van inzichten en opstellen van een advies

Meer weten?

Wil je meer weten? Neem dan contact op met Inez van der Wiel voor een afspraak. Inez is adviseur bij Van Dam & Oosterbaan en is te bereiken via inez.vandewiel@vandamoosterbaan.nl of 06-34067667.

 

Deel via
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Kan jij onze online misdaad game oplossen?

Er is een misdaad gepleegd. Vannacht op de Erasmusbrug. Geen enkel spoor van de dader. Ben jij in staat om op basis van deze data deze misdaad op te lossen?