Whitepaper: In 4 stappen naar kostenbesparing binnen het sociaal domein

 

Samenvatting

Sinds de decentralisaties in 2015 is de verantwoordelijkheid voor de Jeugdwet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet overgedragen van het Rijk naar de gemeenten. Het doel van deze decentralisaties is om de zorg dichter bij de burger te brengen, om op deze wijze hulpvragen eerder op te kunnen vangen en kosten te besparen door efficiënter te werken. Het blijkt echter dat veel gemeenten grote problemen hebben met het in bedwang houden van de zorgkosten1. In een analyse van BDO in april 2020wordt een tekort op gemeentelijke begrotingen van meer dan 1 miljard geschat, waarbij het Sociaal Domein met een aandeel in het totale budget oplopend naar 42%, een van de grootste veroorzakers is.

Veel gemeenten staan dus voor de enorme uitdaging om de kosten binnen het Sociaal Domein zo veel mogelijk te controleren en te verminderen om tekorten op te lossen. Geen gemakkelijke taak, zeker omdat de kwaliteit van zorg niet mag lijden onder de besparing op kosten. Een datagedreven inrichting van het werkproces is hierbij essentieel; zonder inzicht in data is het onmogelijk conclusies te trekken over effectiviteit van het ingezette beleid, en tijdig bij te kunnen sturen.

In dit whitepaper laten we aan de hand van vier stappen zien hoe je door het effectief inzetten en monitoren van beheersmaatregelen, meer grip op de kosten kunt krijgen.

Meer weten?

Wil je meer weten? Neem dan contact op met Jinke Akkerman. Jinke is junior adviseur bij Van Dam & Oosterbaan en is te bereiken via jinke.akkerman@vandamoosterbaan.nl of 06-48064818.  

 

Deel via
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Kan jij onze online misdaad game oplossen?

Er is een misdaad gepleegd. Vannacht op de Erasmusbrug. Geen enkel spoor van de dader. Ben jij in staat om op basis van deze data deze misdaad op te lossen?