Whitepaper: model systematisch analyseren Wmo & Jeugd

Inleiding

Sinds de decentralisaties in 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de Jeugdwet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet. Het doel van de decentralisaties is om de zorg dichter bij de burger te brengen, waardoor hulpvragen eerder opgepakt kunnen worden en kosten bespaard kunnen worden door efficiënter te werken. Al een aantal jaar is zichtbaar dat de uitgaven binnen het sociaal domein juist hoger zijn geworden. Veel gemeenten kampen met tekorten en staan dus voor de uitdaging om de kosten te verminderen.

Van Dam & Oosterbaan heeft eerder al beheersmaatregelen voor het sociaal domein in kaart gebracht. Om te bepalen wat voor interventies nodig zijn, is het belangrijk om eerst inzicht te hebben in de oorzaken van kostenstijging. Daarvoor heeft Van Dam & Oosterbaan het zogenaamde model: Systematische Analyse ontwikkeld. Dit model is toepasbaar op zowel de Jeugdwet als de Wmo. Met het model kan geanalyseerd worden waar de afwijking in kosten door komt en worden de zorgkosten vervolgens afgewogen tegen de zorgwaarde. Kosten geven namelijk niet het volledige plaatje en soms kunnen kosten ook opwegen tegen zaken als cliënttevredenheid. Het model kijkt hiermee dus verder dan slechts de financiële kant.

In dit whitepaper bespreken we het model en laten we aan de hand van een voorbeeld zien hoe u binnen enkele stappen tot meer inzicht kunt komen op het gebied van kostenstijging. Hierbij bespreken we ook enkele randvoorwaarden voor gebruik van model. Als laatste tonen we hoe u van inzichten uit het model kunt gaan naar concrete maatregelen voor kostenbeheersing.

 

Doelgroep

Het model systematische analyse helpt om inzicht te krijgen in oorzaken van kostenstijgingen, om daarmee de stap te maken naar concrete beheersmaatregelen. We denken dat dit paper daarmee vooral interessant is voor beleidsmedewerkers, business controllers, contractmanagers, onderzoekers en data-analisten binnen het sociaal domein.

 

Verder praten?

Wilt u eens doorpraten over het gebruik van het model in uw organisatie? Neem dan contact op Charlotte Altena of Inez van de Wiel. Charlotte en Inez zijn beide adviseurs bij Van Dam & Oosterbaan en is te bereiken via:

  • Charlotte Altena ( charlotte.altena@vandamoosterbaan.nl of 06-18686897)
  • Inez van de Wiel ( inez.vandewiel@vandamoosterbaan.nl of 06-34067667)

 

Deel via
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Kan jij onze online misdaad game oplossen?

Er is een misdaad gepleegd. Vannacht op de Erasmusbrug. Geen enkel spoor van de dader. Ben jij in staat om op basis van deze data deze misdaad op te lossen?