Whitepaper: De Omgevingswet

 

Wat behandelen we in dit whitepaper?

In dit whitepaper beschrijven we de Omgevingswet die op 1 januari 2022 in werking treedt. Allereerst wordt er een globale beschrijving gegeven van de huidige situatie en wat er gaat veranderen met de komst van de omgevingswet. Daarna er wordt ingegaan op één belangrijke transitie die deze wet met zich meeneemt, namelijk die van het begrip inrichting naar milieubelastende activiteit (MBA).

Waarom deze whitepaper?

Hannah Kroes en Niels van Dijk zijn beide beheerder van het inrichtingenbestand bij de omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) waar zij zich onder andere druk bezighouden met het up-to-date houden van het inrichtingenbestand. Daarbij wordt er nu dus nog gebruik gemaakt van het begrip inrichting. Ondertussen is de OMWB druk bezig met het voorsorteren op de wijziging richting een MBA, wat een complex en ingewikkeld proces is. Naast Omgevingsdiensten zijn er nog tal van anderen organisaties de te maken gaan krijgen met de omgevingswet. Deze whitepaper haakt daaropin door kort duidelijk te maken welke veranderingen er gaan plaatsvinden en welke transitie hierbij wellicht het meest complex zal zijn.

Inhoud van de omgevingswet

De Omgevingswet is het wettelijk kader op het gebied van de fysieke leefomgeving. Hierin staan regels en wetgeving voor alles wat te maken heeft met onder andere natuur, milieu, water- en bodembeheer, ruimtelijke ordening en geluid. Dit alles is in de nieuwe situatie, die van de omgevingswet, samengevat in 1 wet. Daaronder vallen 4 Algemene Maatregelingen van Bestuur en 1 Omgevingsregeling. Doordat alle regels straks op één plek te vinden zijn, zou het omgevingsrecht overzichtelijker moeten worden. Tevens is er zo meer ruimte voor maatwerk, en worden burgers en ondernemers sterker betrokken bij het ontwikkelen van de leefomgeving.

Meer weten?

Wil je meer weten? Neem dan contact op met Hannah Kroes of met Niels van Dijk voor een afspraak. Hannah is junior adviseur bij Van Dam & Oosterbaan en is te bereiken via hannah.kroes@vandamoosterbaan.nl of 06-38733432. Niels van Dijk is Young professional bij Van Dam & Oosterbaan en is te bereiken via niels.vandijk@vandamoosterbaan.nl of 06-38733452.

Deel via
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Kan jij onze online misdaad game oplossen?

Er is een misdaad gepleegd. Vannacht op de Erasmusbrug. Geen enkel spoor van de dader. Ben jij in staat om op basis van deze data deze misdaad op te lossen?